Mončiny stránky
 
27601 Mělník, Česká Republika
Telefon: 721 504 389   
E-mail: mfancova@seznam.cz   http://www.monikaczech.aaafinance.cz
           

Úvěry poskytované Finance-on-line :

 

Finance-on-line zajišťují úvěry za níže uvedených podmínek:

 

* Produkty a služby FOL zajišťuje:

* buď prostřednictvím "On-Line- Centra", tj. prostřednictvím komunikace na dálku ( E-mail, telefon a pošta) – bez osobního kontaktu mezi žadatelem a pracovníky FOL – jde o nejrychlejší způsob vyřízení žádosti (projednání žádosti je v hodinách), předpokládá se však potřebná součinnost žadatele (zajištění požadovaných podkladů, vyplnění žádosti a odeslání FOL)

* nebo prostřednictvím sítě zpracovatelů obchodních případů, kteří s žadatelem osobně projednají možnosti řešení jeho potřeby a podmínky poskytnutí, rozsah požadované dokumentace a vyplní s ním žádost o poskytnutí produktu či služby, kterou doručí FOL)

* Za poskytované služby neúčtuje žadatelům žádné poplatky ani náhradu nákladů

* Úvěrovou dokumentaci podepisují žadatelé o úvěr zásadně s finálním poskytovatelem požadovaného produktu

 

Finance-on-line ZAJIŠŤUJÍ:

 

* BANKOVNÍ ÚVĚRY od 300.000 Kč až 30,000.000 Kč, do výše 70 % z hodnoty zajišťované nemovitosti (50 % bez prokazování příjmů, 100% s prokázáním solidního příjmu u hypoték na bydlení), se splatností až 40 let

* Bankovní úvěry musí být zajištěny zástavním právem k nemovitosti nacházející se na území ČR

(i cizím státním příslušníkům s trvalým pobytem v ČR), s možností výplaty stávajících zástavních práv váznoucích na zastavované nemovitosti; lze i exekuce, kdy exekuce bude vyplacena nebankovním úvěrem

* Bankovní úvěry splňující výše uvedené parametry zajišťujeme i žadatelům pouze částečně prokazujícím příjem nebo žadatelům, kteří nemohou nebo nechtějí prokazovat svůj příjem

* NEBANKOVNÍ ÚVĚRY od 100.000 Kč až 3,000.000 Kč(individuálně i výšší), do výše maximálně 50 % z hodnoty zajišťované nemovitosti se splatností až 7 let

* Nebankovní úvěry musí být zajištěny zástavním právem k nemovitosti nacházející se na území ČR (lze i družstevním bytem),

* s možností výplaty stávajících zástavních práv a exekucí váznoucích na zastavované nemovitosti Nebankovní úvěry splňující výše uvedené parametry zajišťujeme i žadatelům s negativními záznamy v bankovním (CBCB), nebankovním (LLCB) nebo spotřebitelském (SOLUS) registru

 

 

Podrobnější informace s možností poskytnutí úvěru naleznete na www stránkách :  
                                                = Žádost o úvěr=
Tyto bankovky mohou být i vaše,
pokud využijete služeb makléřské společnosti aaafinance.cz...Jste na dobré cestě ovlivnit a změnit váš život k lepšímu, stačí jen vyplnit registrační formulář on-line...Pak už se můžete jen smát nynějším finančním problémům...Vyletíte vzhůru a už budete jenom stoupat, třeba až ke hvězdám.Navštívíte místa svých zatím jen snů...Všechna nepohoda odpluje bezstarostně až ke korálovým útesům.